Rachovské vrchy

Po celé 20. storočie bolo v Európe až veľmi rušno. Tak bolo aj v jej centre, na brehu Tisy, pár kilometrov  južne  pod  Rachovom.  Svetové  vojny,  rozpad  starých   monarchií,  nové  štáty  a presuny hraníc. V humornej skratke o tom pojednáva známy klasický vtip o osudoch  istého mukačevského  žida.  Časté  zmeny spoločensko - politických pomerov si vyžadovali aj nové geografické  pomenovania.  Tak  nejako  vznikli  Rachovské  vrchy   na  severnej  ukrajinskej a Marmarošské alpy na druhej strane v Rumunsku. Chudák Pop Ivan marmarošský tak prišiel k dvojitému občianstvu. V istých  časoch to malo svoj efekt,  keď na  suchom hrebeni  medzi Stohom a Popom Ivanom, smädného pútnika počastovali dobrou  vodou  rumunskí hraničiari. Najvyšším v Rachovských vrchoch je toľko spomínaný Pop Ivan  marmarošský 1938 m n.m. Rachovské  vrchy  vyplňajú   južnú  časť  ukrajinskej  hucuľštiny.   Je  to  kraj  nedoziernych lesov,  nespočetných  potokov  a  riek,  poloninských  lúk  a  pastvín,  rozhľadných  vrcholov  a  svätého,  velebného  ticha.