Neznáme  Karpaty


Uprostred   Európy  okrem   iného  stoji   výrazný  prírodný  fenomén  -  Karpaty
Zo známych dôvodov sa v polovici  20. storočia ocitli na jednej zo strán rozdeleného sveta.
Nemúdra  spločenská  izolácia vrhla dlhodobý tieň na kraje pod druhým najvýznamnejším
horstvom   starého  kontinentu.
"Wind of change" na konci storočia priniesol nové možnosti. Hoci odvtedy ubehlo 20 rokov veľa sa  v oblasti  informácií  a  vedomostí  nezmenilo. Východná  Európa, zdá sa, má iné dôležitejšie starosti  a  priority.
Preto   v  roku    1998   bola   založená   súkromná    Agentúra    KAMAN  v   Humennom.
Karpatská    Agentúra    Mladých   A   Nestarnúcich   začala  svoju   činnosť  prieskumom
situácie  vo Východných a Južných Karpatoch.  Priamo  v  teréne.  Zhromažďuje  databázu
informácii a pripravuje softvér na rekreačné a turistické  pôsobenie v Karpatskom  regióne.
V záujme  propagácie Karpát, ich nesmierneho bohatstva  a hodnôt  vysiela  do sveta  tieto
www.karpatybezhranic.sk . Názov  KAMAN  zneje foneticky ako anglické „come on“  a tak
prosím, vojdite  smelo do čerstvými farbami voňajúcich  stránok.  Pre  začiatok  vo  forme
Karpaty   v obrazoch  –  vlastne   vo   fotografiach,    sprevádzané    najnutnejším   slovom.
Obsahom  úvodných  stránok  sú  provincie  Východných a Južných  Karpát.   Poloninské 
Karpaty   Ukrajiny   ale  aj   Slovenska,   Poľska  i  Rumunska ,   ďalej  Horhany,   Carpati
Orientali  a  Carpati  Meridionali   Rumunska.