O  nás

       Našli sme sa pred rokmi na ceste medzi horami a chodenie nás stále baví. Vzájomné očarenie dalo  vzniknúť  klasickému  trojuholníku   Marka  a  Jožko Francúzovci ...  a  vrchy.  Pohyb a  spoznávanie sveta  je  prirodzenou túžbou každého zdravého a zvedavého tvora.  Turistika a lyžovanie  patrili k našim  hobby.  Aktívny  záujem a organizovanie  podujatí  nás  priviedli k slušnej kvalifikácii i praxi.  Zmena spoločenskej  klímy v nás vyvolala  nové  motivácie. Vo vrchoch a v Karpatoch  sme  boli doma.  Zrodil sa  nápad profesionálnej  turistiky.  Rozhodli sme  sa   celkom  nezodpovedne,  venovať  všetku  svoju  energiu  tomu, čo sami  máme radi, čomu  rozumieme  a  považujeme  za  užitočné.  Uverili  sme,  že  taký   produkt    zmysel  a  chýba.  Tušili  sme  riziká,  ktoré  sprevádzajú  nové  veci.  Aj   tak  vznikla  v  roku  1998  Karpatská  Agentúra  Mladých  A Nestarnúcich,  skrátka  KAMAN.  Za tucet  rokov sa  naše zámery vykryštalizovali. Dnes sme  schopní  poskytovať služby v celom karpatskom oblúku, osobne  a  v  teréne.   Zabezpečujeme   programové,  organizačné  a  sprievodcovské  služby. Sme  špecialisti  na  neznáme  Karpaty  -  Poloniny,  Carpati Orientali  i  Carpati Meridionali, kde  príroda  zatiaľ prevažuje  nad civilizáciou a turistické služby majú  svoje  opodstatnenie. Softvér    KAMAN   predstavuje   neznáme   divoké   Karpaty  komplexne,  v  geografických, historických,  kultúrnych,  etnografických     spoločenských   súvislostiach. O  tom, že  tie  roky  neboli  nudou  svedčí  to,  že hoci  náš  fotoarchív bol už dávno bohatý, k  týmto www  sa  dostávate  až teraz.