Bukovské vrchy

Červeno - béžová   súprava  motorového  vlaku sa  nenáhlivo  kľukatí  úžinou  medzi  svahmi strmej  Maguriče  a  riečkou  Cirochou.  Ešte  posledná  zákruta a motorka zastavuje v stanici. Ďalej   na východ   koľajnice  nevedú   a mestečko  Stakčín  je   vyše  jedného   storočia najvýchodnejšou    železničnou   stanicou   Slovenska.  Leží   na   konci   Humenskej  kotliny lemovanej Laboreckou  vrchovinou  a  Vihorlatom na juhu.  Ďalej na východ a sever vedú už len odvážne cesty prekonávajúce horské sedlá Karcabu a Kolonický vrch. Východné Karpaty Severného  Zemplína  -  Bukovské vrchy.   Reprezentujú   ich   pojmy,   často   symboly  ako  Kremenec, Stužica, Riaba skala, Ďurkovec, Ruské sedlo, Starina, Runina, Topoľa. Je to  kraj slovenských  Polonín  s  originálnou rusínskou kultúrou a  pamiatkami  ľudovej  architektúry v  podobe  drevených  chrámov - cerkví,  ktoré sa  akoby  zázrakom zachovali  do súčasnosti.