Bieščady

V Karpatoch  sa  často  stáva,  že  najkrajšie  partie,  či významné  vrcholy  sú neverné hlavnému  hrebeňu. To urobili aj  poľské  Bieščady.  Poloniny Wetlinská, Carynská, Hniezdo   Tarnice   a dokonca    aj   Veľká   Rawka  sa   osamostatnili.  Tak   sa   stal  hlavný hrebeň   galériou   výhľadov   na   tieto  utešené   východokarpatské   hole.
Tento  kraj   bol  poslednou  domovinou   haličských   rusínov.  Po  smutných   povojnových  udalostiach   nešťastnej   banderovskej   histórie,   na   nich  v  Poľsku   len  spomínajú.
Bieščady  sú súčasťou  Nízkych polonín. Nízke poloniny  vyplňajú   oblasť okolo  trojmedzia Poľsko- Ukrajinsko-Slovenského. Sú charakteristické tiahlymi plochejšími hrebeňmi. Majú už dobre vyvinuté alpínske lúky – poloniny.  Mimoriadne romanticky pôsobí chybajúci prírodný medzistupeň  ihličnatej   kosodreviny   na   hornej  hranici  lesa, o ktorý  sa „postarali“  valasi. Lesy  na  ich  úbočiach   zmiešané  s veľkou  prevahou buka.  Kráľuje  im Polonina Rovná 1481  m n.m.   Poľské   Bieščady – Bieščadsky  park  narodowy,   z  celého   poloninského pásma  najnavštevovanejšie.  Hoci Tarnica  dosahuje  „len“ 1346  m n.m., sú ľahko  dostupné  ale   pôsobia   prekvapujúco   veľhorsky.